วันศุกร์, 27 ธันวาคม 2562 14:56

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ " เสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคุณภาพงานและยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 2-7

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ " เสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคุณภาพงานและยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน  ครั้งที่ 2-7  

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเดอ ปริ้นเซส จังหวัดอุดรธานี

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์

    คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

 ตรวจสอบ คลิก  

Read 811 times แก้ไขล่าสุด วันพฤหัสบดี, 02 มกราคม 2563 13:52

Latest from KM-Inspiration

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *