ค่าธรรมเนียม.jpg

ค่าธรรมเนียมรายปีโรงงานจำพวก 2 เเละ 3

4164ffd8eb50935b977bd0d70ea212bc.jpg

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ เปิดรับคำขอสินเชื่อโครงการเสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย พ.ศ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/3c8a53f517606b4d3f3e00394323e851_S.jpg
สอจ.กระบี่ เข้าร่วมตรวจสอบการแจ้งประกอบกิจการโรงงาน "โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะชุมชน"
21 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/4acb0e4e72248a668b8e8e933c5c7082_S.jpg
สอจ.กระบี่ เข้าสำรวจข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายเพื่อประเมินศักยภาพ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ที่จะเข้าร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial ...
21 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/7a61ec279114efc8a7b6dd417f42938c_S.jpg
สอจ.กระบี่ เข้าหารือร่วมกับนายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ เพื่อประชาสัมพันธ์สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
21 ม.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev