ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/47fbd44acdf777e9e5cec78cbf973858_S.jpg
กิจกรรมติดตามผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯและรับทราบปัญหาอุปสรรคของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับสนับสนุนเงินกองทุนฯ
23 ส.ค. 2562
media/k2/items/cache/a0bef74d9d4c8a3fa7fc6c704db02d4e_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 3 ครั้งที่ 4/2562
22 ส.ค. 2562
media/k2/items/cache/9c9407baf8a3d27c465e5879915ab807_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ดำเนินโครงการ "จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน"
20 ส.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev