ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/5ad3c35b7d6a29ac2c152d6234148554_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมงาน เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทยด้วยการสร้างสรรค์คุณค่าเครื่องสำอางตามเอกลักษณ์ท้องถิ่น (Thai Cosmetopoeia) ...
21 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/1dbd50816d3c72ac6205b39aa1a94a59_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน
21 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/56a914543bc84e29cbbfa17d46417e12_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562
16 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev