cffdd870db73c9379139ae8007d45e00.jpg

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน.jpg

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริต ในการบริหารงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/2ea8098151d3915b4167604fe42a85a5_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
23 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/c67900729ab1dc3f77ed8098870e1d3b_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมรับฟังผลการลงพื้นที่ ความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตถกรรม : กระบี่โมเดล
22 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/b0b08bb1e0d462dc84f98771e582a6fc_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ร่วมกับคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตถกรรม ติดตามศึกษาดูงาน
22 ต.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev