ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/36f0075c0dc2e624d4f94e593754f168_S.jpg
สำนักงานอุตสากรรมจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
29 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/618179f64e448da2af9b5aabab3e25db_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2563
29 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/30f99a5714eb4c0a2c5a56d287033306_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day (ย่อย)
29 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev