folder การมีส่วนร่วม

Documents

pdf รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการจัดทำแผนด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ปี 2563

By 21 download

Download (pdf, 3.23 MB)

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการจัดทำแผนด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ปี 2563.pdf

pdf สรุปการประชุมพร้อมภาพถ่ายและรายชื่อผู้เข้าร่วม

By 28 download

Download (pdf, 836 KB)

สรุปการประชุมพร้อมภาพถ่ายและรายชื่อผู้เข้าร่วม.pdf

pdf โครงการการจัดทำแผนด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ปี 2563

By 40 download

Download (pdf, 1.67 MB)

โครงการการจัดทำแผนด้านการพัฒนาอุตสาหกรร.pdf