การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม

21 ม.ค 2564

วันนี้ (21 มกราคม 2564) 08.30 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม  โดยมี นางวรวรรณ  ชิตอรุณ  นายจุลพงษ์ ทวีศรี  นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564  และร่วมกันพิจารณาการจัดทำงบประมาณ ประจำปี 2565  และติดตามงานในด้านต่างๆ  เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน  ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร สปอ.