วันอังคาร, 22 ตุลาคม 2562 08:14

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ วันรักต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2562

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายบุญสิทธิ์ เรืองผล อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้    ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ภายใต้โครงการ    วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562” โดยการปลูกต้นไม้ พรวนดิน ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ บริเวณพื้นที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ตามโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติอีกด้วย