cffdd870db73c9379139ae8007d45e00.jpg

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน.jpg

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริต ในการบริหารงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/815df16c40cd1f76a404970af501b5b4_S.jpg
ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมรับการฝึกอบรม ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
24 พ.ย. 2563
media/k2/items/cache/362fc81692f9a1a8902c362866078d4b_S.jpg
ประชาสัมพันธ์ข่าวการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2564
18 พ.ย. 2563
media/k2/items/cache/eee8e0099ee34ebb6cbef4d7c40efb69_S.jpg
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสร้างความเข้มเเข็งผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนสู่การประกอบการอย่างมืออาชีพ"
18 พ.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev