รองปลัดฯ วรวรรณ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ GPP

18 ส.ค 2563

วันนี้ (18 สิงหาคม 2563) นางวรวรรณ ชิตอรุณรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด เพื่อรองรับการบริหารจัดการจ้อมูล (Big Data) สำหรับการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีแผนในการบูรณาการข้อมูลจากแบบฟอร์มเดียว (Single form) เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ครอบคลุม 76 จังหวัด พร้อมทั้งเชื่อมโยงระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้เข้ากับระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม (i-Industry)