วันพฤหัสบดี, 28 พฤศจิกายน 2562 10:57

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่เปิดรับคำขอสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน พ.ศ. 2562

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ เปิดรับคำขอสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน พ.ศ. 2562 โดยกำหนดเปิดรับคำขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 เว้นแต่วงเงินสินเชื่อจะหมดก่อน โดยสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ หรือที่ www.smessrc.com