วันศุกร์, 06 ธันวาคม 2562 09:24

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการพัฒนาคลองท่อมเมืองสปา

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 นายบุญสิทธิ์ เรืองผล อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่    มอบหมายให้นางนงเยาว์ เชาว์ชะตา นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการพัฒนาคลองท่อมเมืองสปา จังหวัดกระบี่ โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมปรายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10