วันพฤหัสบดี, 07 มกราคม 2564 16:25

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ เปิดรับคำขอสินเชื่อโครงการเสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย พ.ศ. 2564

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ เปิดรับคำขอสินเชื่อโครงการเสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย พ.ศ. 2564 ผู้ยิ่นคำขอต้องเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย มีวัตถุประสงค์การยื่นขอสินเชื่อฯ เพื่อการลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ เป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง หรือสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน 

สามารถยื่นคำขอสินเชื่อ พร้อมเอกสารและหลักฐาน ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ www.thaismefund.com ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินจะหมดก่อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

โทร 075-612998 ต่อ 13 หรือ 086-0043723