วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564 09:56

สอจ.กระบี่ เข้าหารือร่วมกับนายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ เพื่อประชาสัมพันธ์สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายพิทักษ์ บุญคงแก้ว  อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ และนางนงเยาว์ เชาว์ชะตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ร่วมประชุมหารือ กับ นางสาววิชุพรรณ ศรีสัญญา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ เพื่อประชาสัมพันธ์สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดกระบี่ โครงการเสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย พ.ศ.2564วงเงิน 1,000 ล้านบาท ณ บริษัทศรีผ่องพาณิชย์ จำกัด ในการนี้ได้ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่าน สวท.จังหวัดกระบี่ อีกทางหนึ่ง สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ โทร 075-612998 ต่อ 13 หรือทาง www.thaismefund.com