วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564 10:03

สอจ.กระบี่ เข้าร่วมตรวจสอบการแจ้งประกอบกิจการโรงงาน "โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะชุมชน"

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น นายพิทักษ์ บุญคงแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โดยนายศิวฤกษ์ หนูฤทธิ์ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และนายสารอฝัส บิลละเต๊ะ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ เข้าร่วมตรวจสอบการแจ้งประกอบกิจการโรงงาน ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะชุมชน ขนาดกำลังการผลิต 6.00 เมกะวัตต์ ของบริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 197 หมู่ที่ 1 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 40810325025629