ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

ก.อุตฯ จับมือ ทีพีไอฯ มอบถังดักไขมัน โครงการจิตอาสาพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนใน 7 จังหวัดนำร่อง

28 ก.พ 2564

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มอบถังดักไขมัน จำนวน 1,000 ชุดพร้อมติดตั้งให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ตั้งเป้าลดปัญหาน้ำเสียจากครัวเรือน โดยนำร่องสร้างBCG Model เล็งดึงขยะอินทรีย์ที่เก็บจากถังดักไขมันนำไปใช้ประโยชน์   นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม รับมอบถังดักไขมัน จำนวน 1,000 ชุด จาก นายช่างสมภพ เทพพานิช ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) และนายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดนำไปติดตั้งแก่ชุมชนต่าง ๆ ใน 7 จังหวัด ได้แก่กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลำพูน นครสวรรค์ และสุราษฎร์ธานี สืบเนื่องจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมตรวจกำกับดูแลโรงงานที่ระบายน้ำลงสู่ลำน้ำสาธารณะ พร้อมทั้งบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พัฒนาคุณภาพน้ำในลำคลองและแม่น้ำสายหลักของประเทศ เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำเสียผ่านโครงการจิตอาสา “ในปีนี้ กระทรวงฯ ได้ร่วมมือกับโรงงานจิตอาสาผลิตถังดักไขมันพร้อมทั้งดำเนินการติดตั้งให้กับประชาชน โดยเฉพาะร้านค้า ร้านอาหาร ครัวเรือนที่ระบายน้ำลงแหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมายโครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำ แทนการแจกจ่ายให้ประชาชนไปติดตั้งเอง นอกจากนี้ยังสร้างโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับชุมชน (BCG Model) ให้เกิดขึ้น ด้วยการต่อยอดนำไขมัน เศษอาหาร ขยะอินทรีย์จากถังดักไขมันเพื่อใช้ประโยชน์ โดยตั้งจุดรวม (Drop Point) และประสานให้เทศบาลขนส่งให้โรงงานประเภท 106 ในพื้นที่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มจัดทำเป็นปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ อาหารสัตว์ แก๊สและผลิตไฟฟ้าทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาการปล่อยน้ำเสียของครัวเรือนที่ไม่มีระบบบำบัด รวมทั้งเศษอาหารและไขมันที่ทำให้ท่อน้ำอุดตัน ตัวอย่างการรณรงค์ใช้ถังดักไขมันในปี 2563 ในชุมชน เคหะหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 จากที่มีการจ้างเอกชนมาขุดลอกท่อปีละ 4 ครั้ง เมื่อติดตั้งถังดักไขมันสามารถลดการขุดลอกท่อลงเหลือปีละ 2 ครั้ง” นางวรวรรณ กล่าว   แผนการส่งมอบถังดักไขมัน (500 ใบ) ในเฟสแรกของกระทรวงฯ ประกอบด้วย 1) จังหวัดสมุทรปราการนำไปติดตั้งที่บริเวณคลองคอต่อ และจะเปิดตัวกิจกรรมเป็นที่แรกในชื่อ “จิตอาสาพัฒนาคลองสวยน้ำใสชวน 1 ชุมชนใช้ถังดักไขมัน” 2) จังหวัดปทุมธานี นำไปติดตั้งบริเวณคลองที่ระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาและ 3) นิคมอุตสาหกรรมบางชัน นำไปติดตั้งบริเวณคลองแสนแสบ โดยทั้งสามพื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่จำนวนมากและมีความใกล้ชิดกับชุมชน โดยจะมีการเก็บตัวอย่างน้ำก่อนและหลังดำเนินการเพื่อการติดตามประเมินผล ซึ่งที่ผ่านมาปี 2562- 2563 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้แจกจ่ายถังดักไขมันให้กับประชาชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,500 ใบ   ทั้งนี้ โครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำฯ ในปี 2564 มีแผนดำเนินการในพื้นที่ 6 คลองของกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่ คลองเปรมประชากร คลองแสนแสบ คลองบางลำพู คลองสี่วาพาสวัสดิ์ คลองขุดเจ้าเมือง และคลองคอต่อ รวมทั้งแม่น้ำในจังหวัดต่าง ๆ จำนวน 10 สาย คือ แม่น้ำกวง แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสัก แม่น้ำบางปะกง ลุ่มน้ำปราณบุรี ลุ่มน้ำตาปี ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา แม่น้ำพอง แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ตั้งเป้าหมายจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน เดือนกรกฎาคม 2564

อ่านต่อ...


เริ่มต้นปี 64 อก. เผยดัชนีอุตฯ ม.ค. ขยายตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ธ.ค.63 ร้อยละ 6.03 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 29 เดือน

26 ก.พ 2564

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผยดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2564 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนธันวาคม 2563 ร้อยละ 6.03 โดยระดับการผลิตอยู่ที่ 101.82 และอัตราการใช้กำลังการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 66.41 สะท้อนภาพเศรษฐกิจเดือนแรกปี 2564 มีแนวโน้มการขยายตัวดีขึ้นจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐและการบริหารจัดการโควิด-19 ซึ่งเกิดความเชื่อมั่นในการผลิตส่งผลให้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหักทองและรายการพิเศษในเดือน ม.ค.64 ขยายตัวร้อยละ 8.22 โดยเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และขยายตัวสูงที่สุดในรอบ 29 เดือน   นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมกราคม 2564 ดัชนีเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 101.82 และอัตราการใช้กำลังการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 66.41 ทำให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนแรกของปี 2564 กลับมามีแนวโน้มขยายตัว เนื่องจากความเชื่อมั่นในการจัดหาและบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ที่ล็อตแรกได้จัดส่งถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวานนี้ (24 ก.พ.64)  และจะเริ่มฉีดเข็มแรกโดยเร็วที่สุดตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด-19 ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น โครงการคนละครึ่ง ช้อปดีมีคืน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เราชนะ และโครงการเรารักกันจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ   นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2564 หดตัวร้อยละ 2.80 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2563 ส่งผลต่อเนื่องมายังเดือนมกราคม 2564 ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การจับจ่ายใช้สอย รวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศลดลง ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวในระยะสั้น   นายทองชัยกล่าวต่อว่าแนวโน้มเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมไทยจะปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการกระจายวัคซีนโควิค-19 ทั้งในและต่างประเทศ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ จำนวนการแพร่ระบาดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องรวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามามีแนวโน้มที่ดีขึ้นอีกทั้งรัฐบาลได้ผ่อนคลายกิจกรรมในพื้นที่ควบคุม อาทิเช่น ร้านอาหารเปิดบริการได้ตามปกติ สถานบันเทิง ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา สถาบันกวดวิชา และสถานที่ออกกำลังกาย เป็นต้น  สำหรับในมุมเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับจากความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในหลายประเทศ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการผลิตและการบริโภค ส่งผลให้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหักทองและรายการพิเศษเดือนมกราคม 2564 ขยายตัวร้อยละ 8.22 โดยเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือน ที่  2 และเป็นการขยายตัวสูงที่สุดในรอบ 29 เดือน ซึ่งจากที่กล่าวมาสะท้อนให้เห็นสภาวะเศรษฐกิจของไทยที่มีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ   อุตสาหกรรมหลักที่ยังคงขยายตัวดีในเดือนมกราคม 2564 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนได้แก่   เม็ดพลาสติก ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.86 จากความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เพิ่มขึ้น เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อีกทั้งจากสถานการณ์โควิด-19 ที่หลายสถานประกอบการมีนโยบายให้พนักงาน work from home ประกอบกับการลดการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ จึงส่งผลให้กลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์ ถุงอาหาร ขวด และเครื่องใช้ในครัวเรือนขยายตัวมากกว่าปีก่อน   เหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.44 จากความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และบรรจุภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ สถานการณ์ราคาเหล็กที่ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากจีนมีการนำเข้าสินค้าเหล็กเพิ่มสูงขึ้นมากจนเกิดภาวะขาดแคลนสินค้า (Short Supply) ผู้ผลิตจึงเร่งผลิตเพื่อขายทำกำไรในช่วงนี้   เฟอร์นิเจอร์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 23.63 จากเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้เป็นหลัก จากการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา รวมถึงสามารถกลับมาส่งสินค้าได้ตามปกติหลังมีปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในช่วงก่อนหน้า   อาหารสัตว์สำเร็จรูป ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.21 จากอาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูปและอาหารปลาเป็นหลัก โดยเพิ่มขึ้นจากการผลิตอาหารแมวเพื่อส่งออกไปสหรัฐอเมริกา เนื่องจากผู้ผลิตในสหรัฐอเมริกาเลิกการผลิตและหันมาสั่งซื้อสินค้าจากไทยเพื่อจำหน่ายแทน   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.74 จาก สินค้า Printer เป็นหลัก ซึ่งผู้ผลิตได้รับคำสั่งซื้อต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เนื่องจากผู้ผลิตจากอินโดนีเซีย จีน และฟิลิปปินส์ ไม่สามารถผลิตและส่งมอบสินค้าได้ รวมถึงความต้องการใช้เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการทำงาน work from home

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ วรวรรณ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

24 ก.พ 2564

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2564 ) เวลา 10.00 น. นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี ผู้อำนวยการกองต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ ให้ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าพบ

23 ก.พ 2564

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2564) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ นายยูริ ยาร์วียาโฮ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ พร้อมหารือในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย - ฟินแลนด์, บันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือด้าน Circular Economy และความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ Smart Cities และ Startup Cooperation โดยมี นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหาร เข้าร่วม ณ ห้องรับรอง 1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม

23 ก.พ 2564

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2564) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564 เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและบูรณาการการจัดทำแผนงาน โครงการ พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนา BCG Model ของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และคณะกรรมการขับเคลื่อน BCG Model ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก. 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ ให้ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าพบ

23 ก.พ 2564

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2564) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ นายยูริ ยาร์วียาโฮ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ พร้อมหารือในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย - ฟินแลนด์, บันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือด้าน Circular Economy และความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ Smart Cities และ Startup Cooperation โดยมี นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหาร เข้าร่วม ณ ห้องรับรอง 1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


“สุริยะ” สั่ง สมอ. เร่งควบคุมสินค้ากระดาษและภาชนะกระดาษที่ใช้สัมผัสอาหาร

23 ก.พ 2564

“สุริยะ” เผยได้สั่งการ สมอ. เร่งรัดดำเนินการควบคุมกระดาษและภาชนะกระดาษที่ใช้สัมผัสอาหาร หลังบอร์ด สมอ. เห็นชอบให้เป็นสินค้าควบคุมต้องได้มาตรฐาน คาดว่าหลังรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้ว จะบังคับใช้ภายในเดือนสิงหาคม 2564 นี้ เตือนประชาชนใช้ด้วยความระมัดระวัง เพราะอาจมีสารปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดอันตรายระหว่างการใช้งาน พร้อมแจ้งผู้ประกอบการให้เตรียมปรับตัว   นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ด สมอ. เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมาว่า บอร์ด สมอ. (คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  มีมติเห็นชอบให้ “กระดาษสัมผัสอาหาร” เป็นสินค้าควบคุม เพื่อให้กระดาษที่ใช้สัมผัสอาหารมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และลดความเสี่ยงจากสารเคมีอันตรายซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่อาจปนเปื้อนออกมาสู่อาหารและเข้าสู่ร่างกายได้ บอร์ด สมอ. จึงให้ประกาศเป็นสินค้าควบคุม จึงกำชับให้ สมอ. เร่งรัดดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษของไทยให้เป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้กับต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบมาตรฐานอื่นๆ อีกรวม 16 มาตรฐาน อาทิ สีเคลือบกึ่งเงาแอลคีด สีเคลือบด้านแอลคีด แถบพีวีซีกันซึมระหว่างรอยต่อคอนกรีต  ชุดประกอบสวิตช์เกียร์และเกียร์ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ และไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรม อีกด้วย    นายวันชัย  พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า “กระดาษสัมผัสอาหาร มอก. 2948-2562 ประกาศใช้มาตั้งแต่ พ.ศ.2562 แต่ไม่มีผู้ประกอบการมายื่นขออนุญาตแม้แต่รายเดียว ทั้งที่ในประเทศไทยมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษเกือบ 600 ราย โดยในปี 2562 มีปริมาณการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษมากกว่า 2 ล้านตัน และมีความต้องการใช้ในประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะมีความสะดวกในการใช้งาน ในขณะเดียวกันยังมีผู้ผลิตทำสินค้าด้อยคุณภาพออกมาจำหน่ายในท้องตลาดเป็นจำนวนมาก สร้างความไม่ปลอดภัยให้กับประชาชน เนื่องจากมีสารเคมีอันตราย หรือโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม  และสารกลุ่มทาเลต ที่เคลือบอยู่บนกระดาษ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งปนเปื้อนออกมาสู่อาหารและเข้าสู่ร่างกาย บอร์ด สมอ. จึงมีมติเห็นชอบให้กระดาษสัมผัสอาหารเป็นสินค้าควบคุม โดยข้อกำหนดในมาตรฐานจะครอบคลุมถึงกระดาษ  กระดาษแข็ง และภาชนะกระดาษที่ไม่ใส่สีในเนื้อกระดาษ มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้ห่อหุ้ม บรรจุ รวบรวม หรือรองรับอาหาร เช่น จาน ชาม ถาด ถ้วย กล่อง ถุง ที่ทำจากกระดาษ หรือกระดาษแข็ง รวมถึงภาชนะที่ทำจากเยื่อกระดาษ สำหรับใช้กับอาหารทั่วไปและอาหารบรรจุขณะร้อน ทั้งแบบที่สัมผัสอาหารโดยตรงและไม่สัมผัสอาหารโดยตรง ที่มีโอกาสปนเปื้อนของสารเคมีไปสู่อาหารได้  โดยจะมีการควบคุมและทดสอบปริมาณสารเคมีอันตราย หรือโลหะหนักที่มีโอกาสปนเปื้อนกับอาหาร เช่น ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท สารกลุ่มทาเลต ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้ ทั้งนี้ ในกระบวนการผลิต และสถานที่ผลิตจะต้องถูกสุขลักษณะที่ดีสำหรับการผลิต และต้องได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์ของสากล เช่น GMP  HACCP หรือ BRC ด้วย โดยคาดว่ามาตรฐานดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนสิงหาคม 2564 นี้” เลขาธิการ สมอ. กล่าว

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม 

23 ก.พ 2564

  วันนี้  (22 กุมภาพันธ์ 2564)  เวลา 09.00 น.  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียอุตสาหกรรม ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ทั่วประเทศ  พร้อมร่วมกันหามาตรการป้องกันและแก้ไขอย่างครบวงจร โดยมี  นางวรวรรณ ชิตอรุณ นายภานุวัฒน์  ตริยางกูรศรี  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #กระทรวงอุตสาหกรรม #การจัดการสิ่งแวดล้อม #prmoi

อ่านต่อ...


สอน. จับมือ ซีแพค รับซื้อใบและยอดอ้อย ลดปัญหาอ้อยไฟไหม้และ PM 2.5 พร้อมสร้างรายได้ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่เป้าหมายกว่า 17,000 ราย

22 ก.พ 2564

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี (SCG) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการการใช้ประโยชน์ใบและยอดอ้อยเป็นเชื้อเพลิงทดแทน เพื่อลดปัญหาอ้อยไฟไหม้และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ภายใต้โครงการดังกล่าวจะดำเนินการรับซื้อใบและยอดอ้อยจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่เป้าหมายกว่า 17,000 ราย สร้างรายได้ในระบบอุตสาหกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกว่า 150 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถรวบรวมเศษวัสดุเหลือใช้ จากไร่อ้อยได้ประมาณ 210,000 ตัน และลดพื้นที่การเผาอ้อยได้กว่า 1,713,208 ไร่ โดยจะนำเศษวัสดุเหลือใช้จากไร่อ้อยไปเป็นพลังงานทดแทนในโรงงานปูนซีเมนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ สอดคล้องกับแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย มีนโยบายส่งเสริมศักยภาพการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทย และมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากมลพิษจากการเผาอ้อยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมั่นใจว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง หรือ PM 2.5 และควันที่เกิดจากการเผาอ้อย อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย โดย ซีแพค ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง SCG จะเข้ามารับซื้อเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการทำไร่อ้อย เช่น ยอดและใบอ้อย เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย และอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ให้มีความมั่นคงทางด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวเพิ่มเติมว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะร่วมกันดำเนินงานเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จะส่งเสริมและสนับสนุนการตัดอ้อยสด เพื่อให้มีใบและยอดอ้อยเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทน รวมถึงการประสานเกษตรกรชาวไร่อ้อยหรือผู้ประกอบการที่รวบรวมใบอ้อยในพื้นที่เป้าหมาย 4 แหล่ง ได้แก่ อำเภอท่าหลวง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี อำเภอเสนา จังหวัดอยุธยา และอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี รวมกว่า 17,000 ราย ในการจัดเตรียมพื้นที่กองเก็บก้อนม้วนเพื่อให้สามารถส่งโรงงานแปรรูป คาดว่าจะสามารถลดพื้นที่การเผาอ้อยได้กว่า 1,713,208 ไร่ โดย ซีแพค ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง SCG จะดำเนินการรับซื้อใบอ้อยจากพื้นที่เป้าหมาย  ในราคา 200 - 1,500 บาทต่อตันอ้อย ตามปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม ณ จุดรับซื้อที่กำหนด สร้างรายได้ในระบบอุตสาหกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกว่า 150 ล้านบาท พร้อมทั้งตั้งโรงงานแปรรูปใบอ้อยเป็นเชื้อเพลิงทดแทน และดำเนินการขนส่งใบอ้อยที่แปรรูปเป็นเชื้อเพลิงทดแทนแล้วและนำไปใช้งาน  นายปัญญา โสภาศรีพันธ์ ผู้อำนวยการธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวปิดท้ายว่า บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี (SCG) และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล เชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้ภายใต้แบรนด์ Smart Green Solution by CPAC จะช่วยเชื่อมต่อระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด สร้างรายได้ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และภาวะโลกร้อนจากการเผาอ้อย ซึ่งการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 และมีแผนจะขยายจุดรับซื้อหน้าโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จซีแพคที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรรายเล็กและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจ เข้าร่วมโครงการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุมิตรา ศรีพิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ 093 542 4594

อ่านต่อ...


กระทรวงอุตสาหกรรมจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563

19 ก.พ 2564

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2564) ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จัดให้มีพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย จำนวนทั้งสิ้น 300 ราย โดยแบ่งเป็น ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 3 ราย ได้แก่ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายพสุ โลหารชุน อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ชั้นมหาวชิรมงกุฎ 19 ราย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก 120 ราย และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย 158 ราย นับเป็นความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้    ทั้งนี้ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพานทุกท่าน ณ ห้องประชุม 509  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


Page 1 of 358