ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

ก.อุตฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี

28 ก.ค 2563

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.15-10.00 น. นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนกระทรวงฯ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน“ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง เวลา 10.00-10.15 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับภาคเอกชนที่มาออกบูธ โดยมี รองปลัดฯ วรวรรณ และผู้บริหารบริษัทฯ ให้การต้อนรับ  เวลา 10.15-11.00น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการของกระทรวงกลาโหม และชมการติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมให้ความร่วมมือในการผลิตภายใต้งานจิตอาสารวมจำนวนกว่า 4,000 ชุด

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 

28 ก.ค 2563

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2563) เวลา 08.30 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นายสุรพล ชามาตย์ นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 

28 ก.ค 2563

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2563)  เวลา 08.00 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม 2563 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพิธีท้องสนามหลวง

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 

28 ก.ค 2563

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2563)  เวลา 07.00 น. นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมทำบุญตักบาตร  ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพิธีท้องสนามหลวง

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ ให้คณะผู้บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เข้าพบ

25 ก.ค 2563

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2563) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้คณะผู้บริหารบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นำโดย นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ที่ปรึกษาบริหารอาวุโส นางปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหาร เข้าพบเพื่อนำเสนอมาตรการช่วยเหลือในการจัดการซากรถยนต์อย่างเป็นระบบ โดยมี นางเพ็ญวิภา ไตรศิริพานิช ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นางสาวสิริลักษณ์ ชูโชติ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการรับรอง กลุ่มที่ปรึกษา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายพฤกษ์ ศิโรรัตนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม 4 และนายพิศิษฐ รัตนธนาฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและการขนส่ง กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมหารือ ณ ห้องประชุม อก.2 ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


รองปลัดวรวรรณฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการพัฒนาระบบราชการ 4.0 และคณะทำงานพัฒนาระบบราชการ

24 ก.ค 2563

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2563) นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการพัฒนาระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และคณะทำงานพัฒนาระบบราชการ (PMQA 4.0) ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมมอบรางวัลเพื่อยกย่องชมเชยแก่บุคลากรผู้ที่มีความกระตือรือร้นให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมอย่างเด่นชัดในการดำเนินการพัฒนาองค์การไปสู่ระบบราชการ 4.0 จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลทีม PMQA 4.0 ดีเด่น รางวัลบุคคล PMQA 4.0 ดีเด่นและรางวัลชมเชย PMQA 4.0 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้นำเสนอแผนพัฒนาองค์การ หมวด 1-6 ประจำปีงบประมาณ 2563- 2565 แผนติดตามการดำเนินงานแผนพัฒนาองค์การ โดยมีผู้อำนวยการกองต่างๆ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก. 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ชูโมเดลจิตอาสาแก้ปัญหาน้ำเสียในลุ่มน้ำสายหลัก ภายใต้โครงการ 10 คลองสวยน้ำใส ร้อยด้วยใจจิตอาสา เทศบาลเมืองลัดหลวง

24 ก.ค 2563

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2563) นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและคณะ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาแก้ปัญหาน้ำเสียในลุ่มน้ำสายหลัก ภายใต้โครงการ 10 คลองสวยน้ำใส ร้อยด้วยใจจิตอาสา เทศบาลเมืองลัดหลวง เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักและคูคลอง เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ณ บริเวณตลาดน้ำยามเย็นคลองขุดเจ้าเมือง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ   โดยกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรโรงงาน 5 ส. ดีเด่น มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชน มอบเครื่องดักจับขยะในคลองสาธารณะ ให้แก่เทศบาลเมืองลัดหลวง กิจกรรมล่องเรือคลองขุดเจ้าเมือง ชมนวัตกรรมเครื่องดักจับขยะฯ และร่วมเก็บขยะในลำคลอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะและสนามเด็กเล่นบริเวณประตูระบายน้ำคลองลัดหลวง พร้อมทั้งเข้ารับฟังปัญหาต่าง ๆ จากประชาชนย่านชุมชนประตูระบายน้ำคลองลัดหลวงอีกด้วย  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทิศทางอุตสาหกรรม SME ไทย ในยุค New Normal”

24 ก.ค 2563

 วันนี้ (24 ก.ค. 63) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปาฐกถา พิเศษหัวข้อ “ทิศทางอุตสาหกรรม SME ไทย ในยุค New Normal” เพื่อให้ความรู้ตามแนวนโยบายการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ในงานสัมมนา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกฎหมายโรงงาน ตาม พรบ.โรงงานอุตสาหกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาวิศวกร และสถาบันการศึกษา ร่วมกันยกระดับความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน ฉบับปี พ.ศ.2562 เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำไปปรับใช้ในการปรับปรุงโรงงานให้เป็นไปตามข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้อง โดยมีนายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ประธานกรรมาธิการ การอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับ และมีนายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนายเมธากุล สุวรรณบุตร รองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมด้วย ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  

อ่านต่อ...


รองปลัดภานุวัฒน์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม

24 ก.ค 2563

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2563)   นายภานุวัฒน์   ตริยางกูรศรี   รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธาน  การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2563   เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  และการบริหารจัดการด้านสารสนเทศต่างๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม  โดยมี ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม    ณ ห้องประชุม อก. 1 ชั้น 2  อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    

อ่านต่อ...


รองปลัดจุลพงษ์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหน่วยงานเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Center of Robotics Excellent) ( CoRE) ครั้งที่ 4/2563

24 ก.ค 2563

  วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายจุลพงษ์  ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหน่วยงานเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Center of Robotics Excellent) ( CoRE) ครั้งที่ 4/2563 พร้อมเยี่ยมชม สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดชลบุรี ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการหน่วยงานเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) โดยมีนายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน ประธานคณะกรรมการ CoRE ร่วมด้วย ณ ห้องประชุมครัวไทย อาคารครัวไทย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดชลบุรี  

อ่านต่อ...


Page 10 of 341