ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

MPI ไตรมาสแรกของปี 57 หดตัว 7.0% ด้านอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 61.79%

29 เม.ย 2557

     สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ไตรมาส 1/2557  หดตัว 7.0% โดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 61.79% สำหรับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือน มี.ค. 2557  ติดลบ 10.4% อุตสาหกรรมที่ทำให้การผลิตรวมลดลง ได้แก่ การผลิตยานยนต์ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือน อาหารทะเลกระป๋องและแช่แข็ง เป็นต้น โดยระดับอัตราการใช้กำลังการผลิตของเดือนมีนาคม 2557 อยู่ที่ 64.33%

อ่านต่อ...


ปลัดวิฑูรย์ฯ สั่ง ส.ยานยนต์ เพิ่มขีดแข่งขันผู้ผลิตชิ้นส่วนฯ ยานยนต์ไทย เตรียมจัดสัมมนา2งานใหญ่รับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี

28 เม.ย 2557

     นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการสถาบันยานยนต์ ได้เปิดเผยเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 หลังจากการประชุมคณะกรรมการสถาบันยานยนต์ ครั้งที่ 97-2/2557

อ่านต่อ...


สสว. ประเมินผลกระทบชุมนุมทางการเมืองต่อ SMEs มี.ค.2557

25 เม.ย 2557

     สสว. ประเมินผลการชุมนุมทางการเมืองเดือน มี.ค. 2557 กระทบด้านลบต่อ SMEs ร้อยละ 76 ส่วนใหญ่เป็นด้านยอดขายและจำนวนลูกค้า แต่ความรุนแรงลดลงโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจรายย่อยที่เริ่มฟื้นตัว ขณะที่ผู้ประกอบการตลาดนัดจตุจักรร้อยละ 50 สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ผลจากนักท่องเที่ยวลดลงกว่าครึ่งเช่นเดียวกับยอดค้าปลีก-ส่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนมาตรการความช่วยเหลือที่ SMEs ยังคงต้องการมากที่สุด คือแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ รวมทั้งการจัดหาตลาดและการประชาสัมพันธ์ 

อ่านต่อ...


กระทรวงอุตสาหกรรม ใช้ยาแรง ป้องกันมิให้โรงงานลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

25 เม.ย 2557

     กระทรวงอุตสาหกรรม จะใช้กฎเหล็กให้โรงงานระบุชนิด ปริมาณและผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรมของโรงงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการแจ้งประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.1) ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) และขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต (ร.ง.3/1) หากตรวจสอบภายหลังว่า ไม่เป็นไปตามที่แจ้ง มีโทษถึงปิดโรงงาน หรือเพิกถอนใบอนุญาต

อ่านต่อ...


ผนึกอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน

21 เม.ย 2557

     สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ผลักดันโครงการศึกษาการพัฒนาการรวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมแฟชั่น (Fashion Cluster) โดยรวมกลุ่มผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดการเกื้อหนุนตลอดจนส่งเสริมกิจการ เพื่อบรรลุเป้าหมายขีดความสามารถการแข่งขันที่ยั่งยืน 

อ่านต่อ...


สมอ. เป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างประเทศ ISO/TC 34 Food products เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

21 เม.ย 2557

     กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ISO/TC 34 Food Products และกิจกรรมต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องอาหารแก่ผู้บริโภคทั่วโลก ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2557 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ คิงเพาเวอร์

อ่านต่อ...


สศอ. พุ่งเป้า Bio-Plastics ไทยเป็นที่หนึ่งของอาเซียน

16 เม.ย 2557

     สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เผยตลาดโลกมีความต้องการใช้พลาสติกชีวภาพ (Bio-Plastics) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ได้ให้ความสนใจผลิตสินค้า

อ่านต่อ...


อุตฯ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนตำแหน่งเชิงยุทธศาสาตร์ใหม่ หวังสร้างโอกาสเป็นผู้ผลิตชั้นนำของโลก

16 เม.ย 2557

     สศอ.เผยจุดยืนใหม่กำหนดให้อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็น "Mass Customization for Customers Segmentation" เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าตาม Life Style ที่แตกต่างกัน ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้เป็น "Advance & Effective Electronics Manufacturer"

อ่านต่อ...


สสว. รายงานสถานการณ์ SMEs เดือนกุมภาพันธ์ 2557

16 เม.ย 2557

     สสว. เผยเดือนกุมภาพันธ์ 2557 SMEs ได้ดุลการค้าระหว่างประเทศ 392.65 ล้านบาท ตลาดส่งออกใหญ่ยังคงอยู่ที่ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ส่วนกลุ่ม AEC มีมาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นตลาดหลัก

อ่านต่อ...


กนอ. ลงนามสัญญาจัดตั้ง นิคมอุตสาหกรรมใหม่

16 เม.ย 2557

     กนอ. ลงนามสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการ นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส์ ใน จังหวัดชลบุรี  โดยเอกชนเป็นผู้ลงทุน พัฒนา และให้บริการระบบสาธารณูปโภค ภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ. คาดว่าจะก่อให้เกิดการลงทุนรวมทั้งสิ้นมูลค่าประมาณ 22,000 ล้านบาท และการจ้างงานกว่า 5,000 คน  

อ่านต่อ...


Page 336 of 341