วันพุธ, 07 มิถุนายน 2560 09:36

ราคากลางซื้อคุรุภัณฑ์เครื่องจักรแปรรูปยางแผ่นรมควัน เป็นผลิตภัณฑ์ยางปูพื้นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิค (e-bidding)ครั้งที่ 2