วันอังคาร, 19 กันยายน 2560 14:36

การเชารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี