วันพุธ, 18 เมษายน 2561 17:15

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม จำนวน 2 อัตรา