วันจันทร์, 11 กุมภาพันธ์ 2562 15:11

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561