วันศุกร์, 15 มีนาคม 2562 16:02

ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดกระบี่​ พ.ศ.​2562​ -​ 2564 ประจำปี​ พ.ศ.​ 2563

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางทัศนีย์  ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสาวสุภัชรี  กุกุทพันธ์  หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมด้วยนางสาวปวิณา วิเชียรฉาย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน​ นายเอกนันท์​  แก้วมนตรี​ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดกระบี่​ พ.ศ.​2562​ -​ 2564 ประจำปี​ พ.ศ.​ 2563 โดยมีนายสมควร​ ขันเงิน​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมปลายพระยา​ ชั้น​ 2​ ศาลากลางจังหวัดกระบี่