วันพุธ, 01 พฤษภาคม 2562 16:29

ประกาศ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำ ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม-เดือนมีนาคม 2562)