วันศุกร์, 18 ตุลาคม 2562 10:13

ประกาศ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำ ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562-เดือนมิถุนายน 2562)