วันศุกร์, 18 ตุลาคม 2562 10:15

ประกาศ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำ ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562)