วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562 15:47

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมประจำเดือน หอการค้าจังหวัดกระบี่

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายบุญสิทธิ์ เรืองผล อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางนงเยาว์ เชาว์ชะตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมหอการค้าจังหวัดกระบี่  ในการนี้ได้ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืนให้สมาชิกรับทราบและประชาสัมพันธ์โครงการ ณ โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่