วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562 10:43

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ร่วมตรวจสอบพื้นที่ที่ขออนุญาตสร้างโรงงานเเปรรูปไม้อัด

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. นายบุญสิทธิ์ เรืองผล อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายศิวฤกษ์ หนูฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายจิณณวัตร อนันทมาศ วิศวกรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าพนักงานปกครองอำเภออ่าวลึก,เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (สาขากระบี่) ตรวจสอบสถานที่ของผู้ขออนุญาตองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อประกอบกิจการโรงงานแปรรูปไม้ อัด อบน้ำยาเพื่อจำหน่าย ณ โฉนดที่ดินเลขที่ 15939 เลขที่ดิน 33 ถนนคลองหิน-เขาแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535