วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562 11:06

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เพื่อขอหารือเรื่องผลิตภัณฑ์น้ำเเร่ อ.คลองท่อม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญสิทธิ์ เรืองผล อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสาวสุภัชรี กุกุทพันธ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน และนางนงเยาว์ เชาว์ชะตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าพบ พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อขอหารือความเป็นไปได้ในการพัฒนาน้ำพุร้อนเค็มที่อำเภอคลองท่อม ในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์น้ำแร่ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยมีรองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  นำเสนอผลการทดสอบฤทธิ์ชีวภาพของน้ำพุร้อนเค็มที่มีศักยภาพที่จะนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มเครื่องสำอางต่อไป