วันศุกร์, 26 มิถุนายน 2563 16:13

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน