วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2563 13:49

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่