วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2563 17:49

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป