วันอังคาร, 12 มกราคม 2564 09:30

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างแบรนด์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ฮาลาลด้วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)