ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/2c6af38145c954e86c6a9435159889fd_S.jpg
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
23 ธ.ค. 2563
media/k2/items/cache/76b63fdc3ebd14fa2885783fc715ece9_S.jpg
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน เรื่อง ...
23 ธ.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
next
prev