วันศุกร์, 10 พฤษภาคม 2562 10:27

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการทำกิจกรรมตามโครงการ เดินหน้าลำปางสะอาด โดยรักษาความสะอาดของถนน จากแยกภาคเหนือ-แยกเข้าเกาะคา กม.ที่ 0 - กม.ที่ 3 และมีเจ้าหน้าที่ สอจ.ลป ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน