วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2562 10:50

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. สอจ.ลำปางได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 โดยร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง และต้นไม้อื่นๆ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และมีเจ้าหน้าที่ สอจ.ลำปางเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพ