วันพฤหัสบดี, 29 กันยายน 2559 12:10

ข้อกำหนดและขอบเขตงาน(TOR) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานขับรถยนต์