วันพฤหัสบดี, 29 กันยายน 2559 14:19

ข้อกำหนดและขอบเขตงาน(TOR) ตำแหน่ง พนง.ทำความสะอาด พนง.รักษาความปลอดภัย พนง.ดูแลรักษาต้นไม้