วันพฤหัสบดี, 15 พฤศจิกายน 2561 13:54

ข้อกำหนดขอบเขตงานจ้างงานก่อสร้าง ต่อเติมหลังคาคลุมทางเดินสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง