วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561 09:35

ข้อกำหนดขอบเขตงานการจ้างเหมาบริการเพื่อทำบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกในงานลำปางเซรามิกแฟร์ครั้งที่ ๓๑ ภายใต้โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนสู่งานลำปางเซรามิกแฟร์ ๒๐๑๙ (Local Economy To Lampang Ceramic Fair ๒๐๑๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒