วันศุกร์, 09 มิถุนายน 2560 13:52

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

       ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  และได้ทำการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งฯ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ไปเรียบร้อยแล้ว

      จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน   รายละเอียดตามประกาศที่แนบมานี้