วันพฤหัสบดี, 03 เมษายน 2557 14:31

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองเพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพมาตรฐาน