วันจันทร์, 28 สิงหาคม 2560 16:33

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

      สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้จัดทำประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้