วันอังคาร, 24 เมษายน 2561 12:00

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานสนับสนุนการบริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center (ITC)) ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม

     ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานสนับสนุนการบริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคตฯ และได้ดำเนินการคัดเลือกไปแล้วนั้น  สำนักงานจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังรายละเอียดตามประกาศที่แนบนี้