วันอังคาร, 22 มกราคม 2562 10:11

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,000 บาท  ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง - 30 กันยายน 2562    สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 มกราคม 2562  รายละเอียดประกาศ และใบสมัครตามประกาศนี้