วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562 15:45

ประชาสัมพันธ์ ข่าวดี!!! สำหรับผู้ประกอบการ SME นิติบุคคล สำนักงานกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

ข่าวดี!!! สำหรับผู้ประกอบการ SME นิติบุคคล

สำนักงานกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เปิดรับคำขอสินเชื่อฯ " โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน" 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

ดอกเบี้ย 1% ต่อปี ไม่ต้องมีหลักประกัน กู้สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย เป็น SME นิติบุคคล ประเภทผลิต บริการ ค้าปลีก ค่าส่ง กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป  กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงกิจการ เพื่อการลงทุน ขยาย ปรับปรุง กิจการ เป็นเงินทุนหมุนเวียนควบคู่กับการลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 ทั้งนี้ ต้องไม่อยู่ระหว่างการช่วยเหลือด้านการเงินจากกองทุนอื่น

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-217326 ต่อ 41 – 43