ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพุูน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 2/2563

อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการในที่ประชุมมีมติพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน จำนวน 7 ราย วงเงิน 20.08 ล้านบาท

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

ภายใต้โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรม สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมยกระดับและพัฒนาศักยภาพในการผลิต ให้ผู้ประกอบการผ้าทอในจังหวัดลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน  ผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า โครงการ “คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี  สู่ชุมชน”
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า โครงการ “คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน”
15 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/962303365432195c3b0c8596cd3dd960_S.jpg
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการในจังหวัดลำพูน
15 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/f57c907a496d684eba6863ee8477c7a0_S.jpg
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการในจังหวัดลำพูน
14 ต.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev