กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องให้แก่สมาชิกเครือข่ายทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มที่จะสร้างขึ้นใหม่ พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ 2560

ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานราชการ และผู้ประกอบกิจการ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน ระดมความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน พ.ศ.2561-2564

ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนการปฏิบัติงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเหมืองแร่ SMEs วิสาหกิจชุมชน/OTOP และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกับกลุ่มประสิทธิภาพองค์กรที่ 6 แจกอาหารและอาหารว่าง จำนวน 100 ชุด

ในงานพระบรมศพและถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ บริเวณหน้าโรงละครแห่งชาติ สนามหลวง กรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมและรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ยอดเยี่ยมและรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยทั้งนี้ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและคู่มือ การสมัครรางวัลอุตสาหกรรมได้ที่เว็บไซต์ www.industry.go.th/industry_award ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560

กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ณ สถานประกอบการ บริษัท สแตนดาร์ดยูนิคส์ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด ในวันที่ 25 เมษายน 2560

กิจกรรมการตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

จำนวน 3 โรงงาน ประกอบด้วย1)บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่นจำกัด 2) บริษัท เอจีซี ไมโครกลาส (ประเทศไทย) จำกัด 3) บริษัท แอร์โปรดักส์ อินดัสตรีย์ จำกัด

กิจกรรมการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจหลักการสร้างความยั่งยืนของสถานประกอบการกับชุมชนด้วยธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ให้แก่สถานประกอบการรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 จำนวน 3 โรงงาน ประกอบด้วย1)บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด 2 ) บริษัท เอจีซี ไมโครกลาส (ประเทศไทย) จำกัด 3) บริษัท แอร์โปรดักส์ อินดัสตรีย์ จำกัด

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างสถานประกอบการที่ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน พร้อมศึกษาดูงานสถานประกอบการพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ณ สถานประกอบการบริษัท มงคลสมัย จำกัด ประกอบกิจการผลิตสุราขาวและสุราผสม ตั้งอยู่ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/b1104b710bd53696c9a806285ce1b82e_S.jpg
เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
22 ต.ค. 2561
media/k2/items/cache/115229060951da1de12e668c1d84f1a4_S.jpg
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "
18 ต.ค. 2561
media/k2/items/cache/8a8a6fe1b8aeaeaf9dbec800bd10b060_S.jpg
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน
16 ต.ค. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev