รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านหนองเงือก และบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง

วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น.ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บ้านหนองเงือก และบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายผ้าฝ้ายที่มีชื่อเสียงโดยชุมชนยังคงอัตลักษณ์ชาวยอง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำพูน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านหนองเงือก และบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง

วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น.ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บ้านหนองเงือก และบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายผ้าฝ้ายที่มีชื่อเสียงโดยชุมชนยังคงอัตลักษณ์ชาวยอง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำพูน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านหนองเงือก และบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง

วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น.ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บ้านหนองเงือก และบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายผ้าฝ้ายที่มีชื่อเสียงโดยชุมชนยังคงอัตลักษณ์ชาวยอง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำพูน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บริษัท แสงผึ้งทรัพย์ทวี

วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บริษัท แสงผึ้งทรัพย์ทวี จำกัด อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บริษัท แสงผึ้งทรัพย์ทวี

วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บริษัท แสงผึ้งทรัพย์ทวี จำกัด อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านหนองเงือก และบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง

วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น.ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บ้านหนองเงือก และบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายผ้าฝ้ายที่มีชื่อเสียงโดยชุมชนยังคงอัตลักษณ์ชาวยอง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำพูน

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน ระดมความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน ระดมความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2561 ณ รุ่งอรุณน้ำพุร้อนรีสอร์ท อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน ระดมความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565

จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน ระดมความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2561 ณ รุ่งอรุณน้ำพุร้อนรีสอร์ท อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/246fa98c2fdf11fd44e095661eb19e52_S.jpg
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“เทคนิคการทำตลาดออนไลน์เพิ่มยอดขายเงินล้าน” ภายใต้โครงการยกระดับ SMEs สู่ Global ด้วยการค้าออนไลน์
15 ก.พ. 2562
media/k2/items/cache/aabb1a8827e8641f4efb611b234b5366_S.jpg
บูรณาการร่วมตรวจสอบโรงงานเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
15 ก.พ. 2562
media/k2/items/cache/d22f0fda3b142648ad836c3a28464290_S.jpg
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมบ้านหนองเงือก และบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV)
14 ม.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev