ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพุูน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 2/2563

อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการในที่ประชุมมีมติพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน จำนวน 7 ราย วงเงิน 20.08 ล้านบาท

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

ภายใต้โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรม สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมยกระดับและพัฒนาศักยภาพในการผลิต ให้ผู้ประกอบการผ้าทอในจังหวัดลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/1311a2bf470c1ffa0cfb36bf0226c80c_S.jpg
มอบหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ให้หน่วยงานเทศบาล อบต.ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
24 มิ.ย. 2563
media/k2/items/cache/1149efcf0e0a537e1ac55472036e9d20_S.jpg
ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ผ่านศูนย์ช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs (SME Support and Rescue Center : SSRC)
24 มิ.ย. 2563
media/k2/items/cache/3cf6490e895c8369a301f61645ffff6e_S.jpg
ประชุมหารือการดำเนินโครงการผลิตวัสดุปรับปรุงดินจากการย่อยสลายตะกอนน้ำเสียชีวภาพด้วยไส้เดือน
24 มิ.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev