นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมลำไยอบแห้งเนื้อสีทองในจังหวัดลำพูน ประจำปี2562

ณ กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน และในโอกาสนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ รับมอบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบเพื่อทดสอบตลาด จำนวน 10 ราย ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนคัดสรร OTOP รับมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 3 ราย และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรับมอบใบรับรองสีเขียว จำนวน 6 ราย ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ

นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

ณ กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน และในโอกาสนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ รับมอบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบเพื่อทดสอบตลาด จำนวน 10 ราย ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนคัดสรร OTOP รับมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 3 ราย และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรับมอบใบรับรองสีเขียว จำนวน 6 ราย ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ

ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พ.ศ.2562

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พ.ศ.2562 โดยมี นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ บริเวณศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

2f424d0630c869ecc9c1fc0465de9af2.jpg

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เข้าร่วมสภากาแฟครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมเฮือนดาหลารีสอร์ทจังหวัดลำพูน

cec07eda5203f18faa4978db80d28a95.jpg

f3fd428c19f083fe80547cfc093d9355.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/d0c446c9068133309c0dd46b190e401a_S.jpg
กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ."ระบบการผลิตแบบโตโยต้าและโตโยต้าคาราคุริไคเซ็น"
23 ส.ค. 2562
media/k2/items/cache/159974453d96b2b4160573766f9f341c_S.jpg
ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ ตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ จังหวัดลำพูน
15 ส.ค. 2562
media/k2/items/cache/582f73f3d9bf32aef49b6e4c9b2ef34d_S.jpg
ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ ตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ จังหวัดลำพูน
15 ส.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev