3b7843f3b9b80a0a50d306558cfc8887.jpg

933881a3a24039fac5ef5d2b51a6cbad.jpg

ครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี.jpg

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยเข้าดำเนินการตรวจสอบและแนะนำด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ณ วัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีทีมวิศวกรไฟฟ้าจิตอาสาจาก บมจ. ไทยอกริฟู้ดส์ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและแนะนำด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟ

จกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช พร้อมทั้งตัดแต่งกิ่ง และรดน้ำต้นไม้ ในพื้นที่ของบริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน).jpg

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน นำโดยนางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกับ บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช พร้อมทั้งตัดแต่งกิ่ง และรดน้ำต้นไม้ ในพื้นที่ของบริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ปลูกต้นไม้ ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ" รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"

b46600e10ad2545f56e8312e48cdef3a.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/6a583c721d59907eaad8da2472560c05_S.jpg
ประชุมหารือการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs สู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs ในหัวข้อ “พัฒนาผู้ประกอบการสู่การบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ (Smart SMEs Program) คพอ. รุ่นที่ 370 จังหวัดลำพูน ...
21 ก.พ. 2563
media/k2/items/cache/4bbf97a8537c9e4b6eac299153d83fb3_S.jpg
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่ได้รับอนุมัติสินกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ
21 ก.พ. 2563
media/k2/items/cache/3f2b71b65d5406d282aa702bf68f7ffd_S.jpg
ตรวจประเมินความปลอดภัยระบบไฟฟ้าศาสนสถาน โครงการ “ จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”
21 ก.พ. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev