ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพุูน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 2/2563

อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการในที่ประชุมมีมติพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน จำนวน 7 ราย วงเงิน 20.08 ล้านบาท

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

ภายใต้โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรม สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมยกระดับและพัฒนาศักยภาพในการผลิต ให้ผู้ประกอบการผ้าทอในจังหวัดลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/a1327e6acc94ddcb4661206def2ef195_S.jpg
พิธีมอบป้ายสัญลักษณ์ลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563 ให้แก่สถานประกอบการ
04 ส.ค. 2563
media/k2/items/cache/24153942288631d53011c76e6133ee02_S.jpg
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "ผูกพันรัก ทักษะอาชีพ สร้างงาน เสริมรายได้ กระจายโอกาสสู่ชุมชน" ณ บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย"
04 ส.ค. 2563
media/k2/items/cache/744977b74939e0ce539b6199ba4c0383_S.jpg
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานพร้อมทีมที่ปรึกษาจาก บจก.ควอลิตี้ แซททิสฟายด์
04 ส.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev