วันพุธ, 19 กุมภาพันธ์ 2557 21:53

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 10 – 26 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น.- 16.00 น.