วันศุกร์, 06 ธันวาคม 2562 15:21

ิพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น.จังหวัดลำพูน นำโดยนายพงศ์รัตน์​ ภิรมย์รัตน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5 ธันวาคม 2562ในการนี้ นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน