วันพฤหัสบดี, 21 สิงหาคม 2557 08:23

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญนิติบุคคล(ที่ไม่แสวงหากำไร)

ขอเชิญนิติบุคคล(ที่ไม่แสวงหากำไร) เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557

 รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สนง.กกต. ศูนย์ราชการฯ (แจ้งวัฒนะ) โทรศัพท์ 02-141-8888 หรือ 1171

www.ect.go.th หรือ สนง.กกต.จังหวัด(ทั่วประเทศ)