วันพฤหัสบดี, 21 สิงหาคม 2557 08:52

ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  และกิจกรรมงานด้านอาเซียน สามารถอ่านดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่

www.lamphun.go.th ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน

จังหวัดลำพูน โทร.053-511192 ต่อ 27933 โทรสาร 053-511192 ต่อ 27966